Czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Rozporządzenie (WE) nr 1222/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady opublikowano w dniu 22 grudnia 2009 roku. W okresie pomiędzy chwilą obecną a październikiem 2012 roku Grupa Goodyear będzie regularnie dostarczać dilerom opon informacji na temat rozporządzenia unijnego w sprawie znakowania opon.

Czy rozporządzenie unijne pozostanie niezmienione w przyszłości?

W 2016 roku Komisja Europejska dokona oceny wyników przedmiotowego rozporządzenia i zmieni zawarte w nim postanowienia, jeśli będzie to konieczne. Na przykład Unia Europejska zastanawia się, czy w przyszłości nie objąć zakresem rozporządzenia opon bieżnikowanych. Jest również możliwe, że zostaną dodane inne wskaźniki osiągów opon, ponieważ  w zależności od segmentu ważne są różne kryteria oceny parametrów opon. Na przykład w przypadku opon zimowych mogą zostać wzięte pod uwagę inne ich parametry.

O czym informuje wskaźnik „przyczepność na mokrej nawierzchni”?

Wskaźnik ten informuje użytkowników opon o ważnym parametrze dotyczącym bezpieczeństwa eksploatacji opon: o przyczepności opon na mokrej nawierzchni. Lepsza przyczepność na mokrej nawierzchni skraca na niej drogę hamowania.

W jakiej formie jest podawana informacja na temat przyczepności na mokrej nawierzchni?

Przyczepność na mokrej nawierzchni jest wyrażana przy pomocy ocen od A do G, na podobnej zasadzie, jak ma to miejsce w przypadku naklejek z klasami energetycznymi umieszczanych na artykułach gospodarstwa domowego, takich jak np.  lodówki. A oznacza oponę o najwyższych osiągach, natomiast ocena G oznacza oponę o najniższych osiągach, zgodnych z regulacjami prawnymi.

Czy stopień przyczepności na mokrej nawierzchni można ustalić dla wszystkich typów opon?

Obecnie wartości przyczepności na mokrej nawierzchni można ustalić jedynie dla opon do samochodów osobowych. Branża pracuje nad opracowaniem metody pomiaru przyczepności na mokrej nawierzchni opon do pojazdów dostawczych i ciężarowych, która będzie wprowadzona w terminie do listopada 2012 roku, gdy wejdzie w życie nowe unijne rozporządzenie.

W jakiej formie jest podawana informacja na temat ekonomiczności opony?

Ekonomiczność opony jest wyrażana przy pomocy ocen od A do G, na podobnej zasadzie, jak ma to miejsce w przypadku naklejek z klasami energetycznymi  umieszczanych na artykułach gospodarstwa domowego, takie jak np. pralki. A oznacza oponę o najwyższych osiągach w swojej klasie, z kolei G to opona o najniższych osiągach, lecz mimo to nadal zgodną z regulacjami prawnymi.

                                                 

W jaki sposób ustalana jest ekonomiczność opony?

Opory toczenia opony pozwalają ustalić ocenę ekonomiczności opony.

                                                         

Dlaczego ekonomiczność opony jest zaznaczana na kolorowym wykresie, a przyczepność na mokrej nawierzchni nie jest?

Schemat dotyczący ekonomiczności opony został opracowany przy użyciu znormalizowanego piktogramu pokazującego zużycie energii, wprowadzonego przez Unię Europejską, który zawiera kolory dla poszczególnych klas. Ponieważ przyczepność na mokrej nawierzchni nie dotyczy zużycia energii, nie można użyć tych samych kolorów.

W jakiej formie wyrażany jest hałas toczenia się opon na zewnątrz pojazdu?

Zewnętrzny hałas toczenia wyrażany jest w decybelach i oznaczany jest za pomocą jednej, dwóch lub trzech fal dźwiękowych. Jedna fala to najlepsze osiągi – poziom hałasu wytwarzanego przez oponę jest co najmniej o 3 dB niższy od dopuszczalnego poziomu hałasu, jaki będzie obowiązywał w przyszłości. Trzy czarne fale oznaczają oponę o najsłabszych osiągach i jest to opona o poziomie hałasu pomiędzy obecnym maksymalnym dopuszczalnym poziomem, a nowym niższym dopuszczalnym poziomem, który zostanie wprowadzony z mocy rozporządzenia nr 661, które wejdzie w życie w latach 2012-2016.

Czy do opon do samochodów osobowych i do opon do samochodów ciężarowych będą stosowane różne etykiety?

Nie, etykieta będzie wyglądać tak samo dla wszystkich rodzajów opon.

UWAGA! Od 1 listopada 2012 roku obowiązuje w Polsce Europejski System Znakowania Opon więcej

zamknij

Korzystamy z plików cookie w celu zagwarantowania maksymalnej wygody podczas przeglądania naszej witryny.

Zamknij Dowiedz się więcej